Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

osir.serock.pl

Wyszukiwarka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

Menu

Nawigacja:

  • O NAS

Banery

OSIR

Treść strony

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku to jednostka budżetowa realizująca zadania gminy Serock z dziedziny kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki.

Przedmiotem działalności OSiR jest:

  1. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji;
  2. organizowanie własnych i zleconych imprez oraz wydarzeń w zakresie powszechnej kultury fizycznej, zawodów sportowych i rekreacyjnych, w tym także o charakterze komercyjnym;
  3. wspieranie oraz koordynowanie sportu szkolnego,
  4. utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych  przekazanych do administrowania;
  5. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych;
  6. udostępnianie (odpłatne lub nieodpłatne) obiektów, o których mowa w ust. pkt 4, dla organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dla potrzeb szkolenia;
  7. prowadzenie sekcji sportowych i rekreacyjnych oraz drużyn sportowych, określonych w Regulaminie sekcji; 
  8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi z obszaru kultury fizycznej, w tym szkołami, placówkami oświatowo–wychowawczymi, osobami prawnymi i fizycznymi i innymi organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej;
  9. współdziałanie w przestrzennym zagospodarowaniu miasta w obszarze kultury fizycznej, w tym rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i wypoczynku.

 

drukuj ()

Odwiedź nasz

Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

 

Newsletter

Biuletyn informacyjny
Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości o produktach i ofercie

Banery

osir
osir

STRONA GŁÓWNA

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.