Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

osir.serock.pl

Wyszukiwarka

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

Menu

Banery

OSIR

Treść strony

· Weryfikacja i odbiór numerów startowych odbędą się:

w piątek 27.10.2017 r. w godz. 13.00 – 21.00,

 w sobotę 28.10.2017 r. w godz. 11.00 – 18.00

w siedzibie OSiR w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47

oraz

w dniu zawodów w godz. 11.00 – 14.00

na Rynku Miejskim w Serocku, ul. Rynek 21.

 

· Warunkiem wydania numeru startowego będzie podpisanie „Oświadczenia o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych” podczas odbioru

pakietu startowego. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.

· Opłata startowa za udział w biegu na 5 km lub 10 km wynosi odpowiednio:

Do dnia 08 października 2017 r.:

- 10 zł – dla osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock,

- 25 zł – dla osób niezameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Do dnia 23 października 2017 r.:

- 20 zł – dla osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock,

- 40 zł – dla osób niezameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock.

W biurze zawodów:

- 50 zł – dla wszystkich osób (w przypadku wolnych miejsc).

Odwiedź nasz

Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 

 

Newsletter

Biuletyn informacyjny
Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości o produktach i ofercie

Banery

osir
osir

STRONA GŁÓWNA

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.